Subsidie beschikbaar voor concerten

donderdag 23 oktober 2014

Podia die concerten programmeren met Nederlandse bands kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. De instelling heeft een budget beschikbaar voor lokale of provinciale poppodia die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Poppodia kunnen een aanvraag indienen voor subsidie bij het organiseren of programmeren van concerten. Voordat de subsidie wordt toegekend moet de aanvraag zijn goedgekeurd door het Fonds Podiumkunsten. En de aanvrager moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo wordt alleen subsidie toegekend aan concerten met minimaal één en maximaal vier Nederlandse bands. Verder moet er een gage of uitkoopsom worden uitbetaald.

Kijk voor de aanvraagprocedure en de overige voorwaarden op www.fondspodiumkunsten.nl

Nieuws headlines