Muziekhub GoWest!

Muziekhub GoWest! is een nieuw en voor West-Nederland uniek interregionaal samenwerkingsverband tussen popkoepels, festivals, podia, oefencentra, popopleidingen, kennisinstellingen, media en makers. Het project heeft tot doel om de professionele ontwikkeling van urban/hiphop/producertalent in Noord- en Zuid-Holland te bevorderen. Ambitieuze artiesten in deze genres met potentie worden ondersteund en begeleid op hun weg naar succes in de hedendaagse muziek business. Dit zal tevens bijdragen aan de algehele groei, bloei en professionalisering van de urban/hiphop/producer muziekscene in deze regio. Een regio waar tot dusverre iedereen autonoom heeft geopereerd en nauwelijks bovenregionale samenwerkingsverbanden zijn gerealiseerd.

In Muziekhub GoWest! committeren de talentontwikkelingsorganisaties in West-Nederland zich, om gezamenlijk te werken aan de professionele ontwikkeling van mid-career urban/hiphop/producer- toptalent. De partners hebben decennialange ervaring met praktijkeducatie. Het kernteam bestaat uit de popkoepels met talentontwikkeling als (kern)taak: Popunie (Rotterdam en Zuid-Holland), Popradar (Den Haag), GRAP (Amsterdam), NH-Pop (Noord-Holland), het hiphop kenniscentrum en platform Aight (Haaglanden) en het presentatiepodium Melkweg (Amsterdam).

Contact Muziekhub GoWest!
info@gowest.nu
www.gowest.nu