Disclaimer

GRAP besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle data.
Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Aan de inhoud van deze
website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden
gemaakt. GRAP is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van
onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de
informatie via internet als alsmede technische storingen.

De website van GRAP kan links bevatten naar websites van derden. GRAP heeft geen invloed
op websites van derden en nis niet verantwoordelijk voor beschikbaarheid of inhoud
hiervan. GRAP aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het
gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van GRAP zijn beschermd door auteursrechten en andere
intellectuele eigendomsrechten. Zonder toestemming mogen geen publicatie worden
gebruikt voor commerciële doeleinden of openbaar worden gemaakt. Hier moet schriftelijke
toestemming voor worden aangevraagd bij GRAP, dit kan via info@grap.net.