9 mei 2022

Steunfonds Muzikantendag

Uit het Corona gerelateerde steunpakket van het ministerie van OCW komt via het Buma Cultuur-platform ‘De Muzikantendag’ € 600.000,- beschikbaar om jonge makers – muzikanten die hun eigen nummers schrijven – te ondersteunen bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Deze regeling is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en is bedoeld om componisten/tekstschrijvers te helpen bij de creatie van nieuwe muziekwerken.

Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van € 5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe, originele muziekwerken ontstaan die zonder deze bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Jonge muzikanten die hun eigen muziek maken, uitvoeren, in recente jaren zijn afgestudeerd aan muziekopleidingen zoals conservatoria, of al de nodige ervaring hebben opgebouwd, kunnen een aanvraag indienen voor een werkbijdrage van het Steunfonds. Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit de muziekindustrie bepaalt welke aanvragen gehonoreerd worden. Heb je vragen over het Steunfonds? Bekijk onze FAQ-pagina op www.steunfondsmuzikantendag.nl

 Kick-off 7 mei 2022
De kick-off van dit Steunfonds vindt plaats tijdens de Muzikantendag op zaterdag 7 mei 2022 in de Melkweg in Amsterdam (georganiseerd door Buma, Buma Cultuur en GRAP). Aanvragen voor een werkbijdrage kunnen vervolgens vanaf zaterdag 21 mei 2022 via de website www.steunfonsmuzikantendag.nl worden ingediend. De inschrijfperiode sluit een maand later op maandag 20 juni 2022. Naar verwachting is eind juli 2022 bekend welke aanvragen door de onafhankelijke commissie zijn geselecteerd. De exacte datum voor de bekendmaking van de gehonoreerde wordt later bekend gemaakt. Op 1 december 2022 vindt ook het Muzikantendag Showcase Festival plaats, tevens in Melkweg Amsterdam. Een aantal acts en artiesten die een werkbijdrage hebben ontvangen worden uitgenodigd om het nieuwe repertoire live uit te voeren tijdens het Showcase Festival.

Over de Muzikantendag
Buma Cultuur is eigenaar en initiator van De Muzikantendag. Uitvoerend en organiserend producent van De Muzikantendag is Stichting GRAP te Amsterdam. GRAP is verantwoordelijk voor de organisatie, productie en uitvoering van het Steunfonds Muzikantendag. Meer informatie over Steunfonds Muzikantendag vind je op www.steunfondsmuzikantendag.nl