ANBI

CULTURELE ANBI

Om de status culturele ANBI te krijgen moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 extra belastingvoordeel; voor hen geldt een extra giftenaftrek.

VOORBEELDEN VAN CULTURELE INSTELLINGEN

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea.

BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS VAN EEN CULTURELE ANBI

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI GEGEVENS

Naam: stichting GRAP
KvK nr: 412 03 162
RSIN nr: 0086.45528

Bestuurssamenstelling: F Janssen (vz), E.M. Bos (pen), H. Bannink en N. Jegasar

Beleidsplan, beloningsbeleid, verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording is terug te vinden in ons jaarverslag.

De doelstelling van de GRAP in het kort:

GRAP is de organisatie voor de Amsterdamse popmuziek. Doelstelling van de GRAP is het stimuleren van de Amsterdamse popmuziek en popcultuur en een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van Amsterdams popmuziektalent. Jaarlijks organiseert GRAP events als competities, showcases en festivals. Zo krijgen Amsterdamse bands en acts de gelegenheid zich te presenteren aan publiek, media en muziekindustrie.